top of page

Privacyverklaring

 

Je privacy is echt belangrijk voor ons. Garage Van der Jeught deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt. 

Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen. 

 

Stuur hiervoor een mailtje naar bertvanderjeught(AT)hotmail.com Je gegevens worden bewaard gedurende twee jaar, na contactname, en verlengd met telkens 2 jaar bij beroep op onze diensten. 

 

Garage Van der Jeught doet er alles aan om je gegevens optimaal te beschermen. 

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Garage Van der Jeught de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

bottom of page